ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА yummibears.bg

 

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ.

 

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “НВВ” ООД (наричан по-долу yummibears.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн yummibears.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “НВВ” ООД (наричани за краткост Услуги).

 

Тези УСЛОВИЯ обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на yummibears.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

1. Условия за използване на Сайта на yummibears.bg.

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че yummibears.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

2. Задължения на потребителя при регистриране.

Предвид ползването на Сайта на yummibears.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, yummibears.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

3. Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност на yummibears.bg.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на yummibears.bg, при ползване на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които пазаруват от сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от yummibears.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на yummibears.bg.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от yummibears.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от yummibears.bg.

Yummibears.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него Лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с фирмената Политиката за защита на личните данни на клиентите на yummibears.bg и не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.

Yummibears.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на yummibears.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Yummibears.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между yummibears.bg и лицето, публикуващо информацията.

 

5. Препратки от и към yummibears.bg.

Собствениците на сайтове и страници извън yummibears.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на yummibears.bg при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и;

б) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на yummibears.bg.

 

6. Представяни стоки и услуги на Сайта.

В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Yummibears.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ? характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Всички, посочени на сайта, цени са в Лева, с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ? са посочени цените за всяка от модификациите.

Yummibears.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

 

7. Закупуване на стока и/или услуга, представена в yummibears.bg.

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от yummibears.bg. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време, преди завършването на Поръчката, потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

Yummibears.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, yummibears.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

 

8. Доставка на закупени стоки.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Yummibears.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Yummibears.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

 

9. Плащане на закупени стоки и услуги.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на yummibears.bg или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки yummibears.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги yummibears.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на yummibears.bg и едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки yummibears.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги yummibears.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

 

10. Отказ от закупена стока.

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована – опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана целостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

При констатация на дефектна стока, до 24ч. от получаването ?, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, yummibears.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на yummibears.bg.

 

11. Други.

Yummibears.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в цените, условията и начините за използване на сегашните продукти и услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Yummibears.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://yummibears.bg/bg/pages/General_terms.html

При използване услугите на yummibears.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

Последна актуализация на 23.05.2018 г.